MELAKA (3S)


22

Address : No. 111, Jalan Laksamana Cheng Ho,
75000 Daerah Melaka Tengah,
Melaka Bandaraya BersejarahManager : En. Nur Byzuri Bin Abd Wahab

: 017 - 888 2552

: nurbyzuri@dmms.com.my

: 06 - 286 6029
06 - 281 2771
06 - 281 2769

: 06 - 286 6028


Manager : Mr. Lim Woon Ming

: 016 - 631 1499

: mk.sv@dmms.com.my

: 06 - 284 6495
06 - 284 3900

: 06 - 284 8477